Robotklippare FAQ.

Fråga: Står ingen slingsignal i displayen! vad har hänt?

Svar: Kontrollera lampan i laddstationen (syns rakt framifrån) blinkar den så är det brott på slingan

Har ni gjort något speciellt i trädgården så slingan kan fått ett brott?

Vid slingfel som ni inte löser själva så kontakta

Provektor (Tibro – Karlsborg)  0706-93 30 79

Provektor (Skövde) 0768-85 36 51


Fråga: Maskinen lämnar ej laddstationen

Svar: Lyser lampan fast sken  (se tidigare fråga) i laddstationen?

har startknappen tryckts före att luckan stängts?

Står timer och klocka rätt?


Fråga: Maskinen hittar inte alltid tillbaka in i laddstationen

Svar: Batterier kan bli dåliga.

Guideslinga kan vara trasig .


Fråga: Maskinen vibrerar och låter mer?

Svar: Är knivarna skadade eller finns det främmande föremål i knivdisken.

Har ni bytt knivar och råkat på 2 knivar på samma skruv (obalans)

Inspektera och byt knivar regelbundet. 


Tips!

Tänk på att stänga av klipparens huvudbrytare vid knivbyte och rengöring

Glöm heller inte att sätta på den när maskinen ska i gång 

Spola ej maskinen med vatten, använd trasa, borste eller tryckluft.


Åska.

Vid risk för åska rekommenderas om möjlighet finns att dra ur nätkabel och slingkablar 


Vinterförvaring.

Ladda klipparen fullt före vinterförvaring förvaras torrt eller frostfritt (vårt hotell)

om laddstation förvaras ute så skall strömmen vara på.