MILJÖPOLICY HOS TIBRO SKOG

 • Miljöarbete ingår i vårt dagliga arbete och bygger på delaktighet av anställda, leverantörer och kunder .
 • Miljöarbete och hänsyn till miljön skall vara framträdande arbete i vår affärsinriktning och marknadsföring.
 • Vi skall jobba med leverantörer som har ett miljövänligare alternativ.
 • Marknadsföra miljövänligare produkter i de fall det finns som alternativ.
 • Vi skall tillsammans med utbildning och ständig dialog alltid vara i framkant vad det gäller företagets miljöarbete.

KONKRET ARBETE OCH MÅL FÖR MILJÖN

 • Källsortering och återvinning av batterier, papper, plast, skrot, elektronik etc.
 • Ta hand om spillolja och oljefylldafilter på miljöriktigt sätt.
 • Återanvända emballage i möjligaste mån.
 • Vi säljer Miljöbränsle (Alkylat)i lösvikt för att hålla nere prisnivån samt för att spara emballage
 • Använda syntetiska oljor o smörjmedel i så stor utsträckning som det går.
 • Batteri produkter har stor fokus och vi har kommit långt med att byta ut bensinmaskiner på många kommuner, kyrkor mm
 • Väljer ut maskiner och motorer ur våra leverantörers sortiment som är så lite miljöpåverkan som möjligt