TIBRO SKOG & TRÄDGÅRD AB  INTEGRITETSPOLICY

 

Hur vi behandlar den data vi samlar in om dig som kund

 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Vi ber dig läsa igen denna integritetspolicy och förstå dess innehåll.
 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB är personuppgiftsansvarig för dom uppgifter vi samlar och behandlingen sker enligt gällande lagstiftning
 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB är också personuppgiftsbiträde åt våra leverantörer som behandlar data som samlats in i samband med försäljning mm. Vårt åtagande med våra leverantörer regleras genom biträdesavtal.

 

Vilka Personuppgifter behandlas

 • Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till en person. Vi kan komma att hantera följande uppgifter om dig som kund
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Orderinformation
 • Bilder
 • Annan information som du lämnar i kontakter med oss

 

Ändamålet och legala grunder med personuppgiftsbehandlingen

 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB behandlar dina personuppgifter med ändamålet att vårda och administrera våra kunder för garantiåtaganden, tillhandahålla support, marknadsföra varor och tjänster men framförallt för att upprätthålla en affärsrelation. Denna behandling är nödvändigt för att fullfölja våra förpliktelser mot leverantörer och kunder och myndigheter. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

 

Mottagare

 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB i kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden t.ex leverantörer av produkter och tjänster som vi arbetar med. I dessa fall så ingås ett personuppgiftsavtal som säkerhetsställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi handlar inte med personuppgifter till utomstående partners.

 

Lagring av personuppgifter

 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB lagrar dina personuppgifter i en säker IT miljö där endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete har till gång till personliga uppgifter
 • Lagringen av dina uppgifter sker så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla ändamålet med behandlingen. Grundregeln är 5 år för att upprätthålla garantier och förpliktelser i vissa fall längre för att tillhandhålla support. Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning i 7 år efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade. När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifterna anonymiseras eller raderas uppgifterna.

 

Mejl och formulär på vår hemsida

 

 • Alla former av mejl och formulär från vår hemsida du skickar till oss sparas hos mottagaren, vi kan även komma att vidarebefordra dessa mail internt för att hjälpa dig i ditt ärende
 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB policy är att varje medarbetare har rätt att spara mail men även radera när ärendet är avklarat, vi har ingen bortre gräns för hur länge ett mail får sparas däremot så är våra medarbetare informerade om att personuppgifter i mail ska rensas ut när det inte längre behövs

 

Cookies

 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB hemsida använder cookies för att ge dig en bra upplevelse av vår webbplats.

 

Hemsida och Sociala medier

 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB är varsamma när vi publicerar personbilder på sociala medier och på vår hemsida. Vi ser till att vi har samtycke innan detta sker
 • Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB i tar ibland bilder & filmer på våra evenemang och dessa kan komma att publiceras på hemsida eller sociala medier utan samtycke på allt som syns på bilden/filmen
 • Om du inte vill bli fotograferat/filmad vid dessa evenemang så ber vi dig meddela oss detta så respekterar vi ditt önskemål

 

Dina rättigheter och val

 • Du har givetvis rätt att lämna de uppgifter du vill. Du är i din fulla rätt att avböja att lämna uppgifter som du inte känner dig bekväm med att lämna. Tänk dock på att vissa val kan begränsa vår förmåga att hjälpa dig på bästa sätt. Vi frågar inte om uppgifter om vi inte behöver dem
 • Du har rätt att bli informerat om dom personuppgiftshandlingar vi har på dig samt möjlighet att korrigera fel i dessa
 • Du har i vissa fall rätten att bli glömd radera alla uppgifter om inte lagstiftningen eller avtal finns som begränsar dina rättigheter